İcap Nöbet Ücretleri

İcap Nöbeti, sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personellerinin, belirli bir süre boyunca, acil durumlarda göreve çağrılabilmeleri için hazır bulunmalarını ifade eder. İcap nöbeti, normal mesai saatleri dışında veya resmi tatillerde uygulanır. İcap nöbeti tutan personeller, nöbet süresince kuruluşun kendilerine tahsis ettiği yerde veya telefonla ulaşılabilecekleri bir adreste bulunmak zorundadırlar. Bu yazıda sağlık icap ücretleri 2024 hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

İcap nöbeti, Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmeliklerle düzenlenir. Sağlık kuruluşları, kendi bünyelerindeki hekim sayısı, hizmet verilen alanlar ve hasta yoğunluğuna göre icap nöbeti planlarını hazırlarlar. İcap nöbeti planları, hekimlerin görüşleri alınarak oluşturulur ve ilgili birimlere duyurulur. İcap nöbeti planlarında yapılacak değişiklikler, en az 24 saat önceden bildirilir.

İcap nöbeti tutan hekimlerin hak ve sorumlulukları, Sağlık Bakanlığı veya ilgili kurum tarafından belirlenir. İcap nöbeti tutan personeller, nöbet süresince hastaların sağlığına öncelik verir, mesleki etik kurallara uygun davranır ve görevlerini titizlikle yerine getirirler. İcap nöbeti tutan hekimler, nöbete gelmeme, geç gelme veya erken ayrılma gibi durumlarda disiplin cezasına çarptırılabilirler.

İcap nöbeti, sağlık sektöründe önemli bir uygulamadır. İcap nöbeti sayesinde, sağlık kuruluşları acil durumlara daha hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilir, hastaların tedavi süreçlerini daha iyi yönetebilir ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırabilirler.

İcap Ücretleri 2024 (Sağlık Bakanlığı ve Kamu Üniversite Hastaneleri)

İcap nöbeti, sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. İcap nöbeti tutan personeller, acil durumlarda hastaların tedavisine katkıda bulunur, meslektaşlarına destek olur ve sağlık kuruluşunun işleyişini kolaylaştırırlar. İcap nöbeti tutan personellere, icap ücreti ödenir. Nöbet ücretinin miktarı, hekimin uzmanlık durumuna, nöbetin türüne ve süresine göre değişir.

Güncel icap ücretleri 2024 hali ile sizlerle;

UnvanıNormal GünlerResmi Tatil Günleri
Eğitim Görevlisi48.33 TL60.41 TL
Başasistan48.33 TL60.41 TL
Uzman Hekim48.33 TL60.41 TL
Pratisyen Hekim / Araştırma Görevlisi43.8 TL54.74 TL
TUTG Uzman43.8 TL54.74 TL
Diş Hekimi39.26 TL49.08 TL
Eczacı39.26 TL49.08 TL
Önlisans veya Lisans Derecesi Sağlık Personeli (Hemşire, Perfüzyonist, sağlık teknikeri vb.)30.2 TL37.76 TL
Ortaöğretim (Lise) Sağlık Personeli25.67 TL32.09 TL
Memur19.63 TL24.54 TL
VHKİ19.63 TL24.54 TL
Teknisyen19.63 TL24.54 TL
Hizmetli19.63 TL24.54 TL
Yardımcı Hizmetler19.63 TL24.54 TL
İcap Ücretleri 2024

İcap Nöbet Ücreti Hesaplama Aracı

İcap 120 saate kadar mı ödeniyor?

2023 yılının Mayıs ayında AYM tarafından verilen karara göre icap nöbeti için uygulanan 120 saate kadar ödeme kararı yürürlükten kaldırılmıştır. Yani artık tutulan tüm icap saatleri kadar personel ödeme alabilecektir.

5/5 - (1 vote)
Bu yazıyı paylaş:

Yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir